fbpx
Rhodos – ráj antických památek a bohů
Print Friendly, PDF & Email

Rhodos nebo taky Rhodes je bez nadsázky ráj památek. Ostrov je doslova protkán antickou, byzantskou, křižáckou i osmanskou historií. Dobyvatelé Rhodosu vládli celému Středomoří. Dokáže uspokojit touhy i plážového povaleče, i šlachovitého walkera. Můžete celé dny okupovat slunečníkový set na pláži pod antickou Acropolí a najdete tu také místa, kde nemusíte potkat živáčka… Překvapí vás, jak je vnitrozemí ostrova členité. Objevíte hluboká zalesněná údolí s nevysychajícími bystřinami plnými života. Nikým neomezováni se projdete po cimbuří Johanitských hradů. Obejmete sloupy antických sídel Lindos a Kameiros a vstřebáte tak pevnost a sílu lidského umu do kamene uchovanou. Nekonečné pláže s tavernami a vodními atrakcemi, i naprostou samotu… Rhodos, ráj antických památek a bohů si najde každého.

Mythologie ostrova Rhodos

Každičký den, již od Diova vítězství nad Titány, sjíždí bůh slunce Hélios se svým slunečním kočárem k obzoru ostrova Rhodos, aby v hluboké modři Egejského moře dal odpočinout svým ohnivým ořům. 

Přitom stačilo málo a Hélios by putoval oblohou bez spočinutí. Ve chvíli, kdy Zeus Zemi dělil mezi Olympské bohy, měřil svými koly bůh slunce nebeskou báň a žádný z bohů si naň nevzpomněl…  Požádal tedy Hélios Dia i ostatní antické bohy o ostrov, který se jako první vynoří z vod… Bohové svolili a v tu chvíli se z nejkrásnější modře Egejského moře zrodil ostrov, jehož krásu Hélios ozářil svým svitem – ostrov Rhodos.

 

Historie ostrova Rhodos

Je málo míst na světě, kde historie svými kročejemi vyšlapala chodníky tak hluboko jako na Rhodu. Ostrov byl obydlen již v době kamenné, prokazatelně prvními obyvateli byli Kárové. Jako další založili na ostrově své osady Féničané a Minójci. S Acháji přichází na Rhodos první stopa řeckého vlivu, následovali agresivní a výbojní Dórové. Ti zanechali na ostrově opravdu silný otisk historie, vždyť celá polovina center Dórské Hexapolis – Lindos, Ialysos a Kameiros – byla vystavěna na Rhodu. Po krátké nadvládě Peršanů a krátce nato, během peloponéské války, spojila tato tři centra své síly a zbudovala společné mocné sídlo – Rhodos.

V helenistickém období se Rhodos takticky přikláněl vždy na stranu mocnějších. Nejdříve k Athénám a Spartě, poté k Makedonii Alexandra Velikého, následovali Ptolemajovci. Období římského vlivu mělo pak pro Rhodos katastrofální následky. Rhodos jako spojenec Egypta byl dobyt, vypleněn a zdevastován jedním z Caesarových vrahů – Gaiem Cassiem. Od rozpadu římského impéria v r. 314 n.l. ostrov porcovali Peršané, Saracéni, Arabové…

 

Řád Maltézských rytířů na Rhodu

Od r. 1204 se na ostrově střídavě projevoval vliv říše Byzantské s vlivem Janova. Zvrat nastal r. 1306, kdy Janované prodali ostrov Řádu Jana Jeruzalémského, později známého jako Řád Maltézských rytířů. Johanité Rhodos pozvedli z prachu zapomnění a úpadku a během své 213 let trvající vlády vtiskli ostrovu další nezaměnitelný ráz. Po dobytí Rhodu Sulejmanem Nádherným nastalo 390 let dlouhé období Osmanské okupace, po které v r. 1912 vystřídali Turky Italové. Po porážce Osy spravovali Rhodos administrativně Britové a 7. března 1948, po připojení Rhodu Řecku, se začaly psát novodobé dějiny ostrova Rhodos.

 

Rhodos a pláže

S trochou nadsázky můžeme říci, že pobřeží Rhodu tvoří jedna dlouhatánská pláž, místy přerušená skaliskem. Rhodos je díky své poloze vlastně takový Hraniční kámen na linii mezi Egejským a Středozemním mořem a je velký rozdíl mezi plážemi na severu a na jihu ostrova. Severní pláže jsou divoce omývány vlnami Egejského moře, voda je tu o nějaký ten stupínek chladnější, ale kdo miluje poloprázdné divoké pláže, například kousek pod hradem Monolithos překrásnou Alyki nebo Vouria beach, ten tady objeví svůj ráj. Fourni beach jižněji pod Monolitosem,  milinkatá Kopria beach u Kameiros Skala a hlavně dvojpláž, či spíše úzká šíje spojující poloostrov Prasonisi s Rhodem.

 

Jižní strana Rhodu je naopak jemně obšplouchávána jemnými teploučkými vlnkami. Vstup do vody je pozvolný, převážně s písčitým dnem – ideální pro drobotinu. Sem je také soustředěno nejvíce ubytovacích kapacit, takže se připravte na místy přeplněné, ovšem velmi dobře přístupné pláže, typickým příkladem je pláž Tsambika a nedaleko ležící Stegna beach. Hned pod parkovištěm u lázní Kalithea springs leží skalnaté Kokkina beach a Oasis beach a přímo v lázeňském komplexu je k dispozici Kalithea beach.  Ammoudes beach, Afantou beach, Faliraki beach – to jsou korálky na náhrdelníku nekonečných písečných pláží lemující jihovýchodní pobřeží Rhodu. Menší pláže Anthony Quinn bay a poblíž ležící Ladiko beach jsou posazeny ve skalnatých zálivech a bývají přecpány k prasknutí.

Pláže pod historií

Zvláštní kapitolu Rhodu tvoří pláže pod středověkými a antickými monumenty – pod troskami hradu Feraklos najdete zleva Agathi beach, zprava pak donekonečna se líně táhnoucí Haraki beach, ta nabízí podstatně více soukromí. Z jedné strany Acropole Lindos leží Megali Beach, a druhé pak Agios Pavlos beach. Zážitkem je také návštěva Elli beach, tvořící nejsevernější cíp ostrova Rhodos, místo, kde se promíchávají vody Egejského a Středozemního moře.

 

Rhodos – Acropole Lindos

Když už jsme zmínili Lindos v souvislosti se zajímavými plážemi, byl by hřích si tento antický skvost Rhodu trochu nepřiblížit. Historie Lindosu se datuje do 10. stol. př. n. l. kdy byl založen Dóry. Akropole, zasvěcená bohyni Athéně byla vystavěna pravděpodobně na místě mykénské svatyně zasvěcené božstvu předhelenistické doby, ojediněle se na Rhodu také ale najdou pozůstatky z doby neolitu a doby bronzové. Jako první osadník tohoto místa se uvádí Tlipolemos, syn Herkulův. Homér uvádí Lindos jako jedno z měst, které se zúčastnily Trójské války.

Po založení města Rhodos ztrácí Lindos částečně na politickém a obchodním významu a ve středověku slouží jako pevnost Johanitů. Středověké hradby obepínají celý kopec a využívají přirozeného tvaru skalisek k posílení obranyschopnosti tohoto místa. Do areálu vstoupíte pod byzantským kostelem, vkročíte do prostor chrámu zasvěcenému Atheně, projdete Stoa a po 34 schodech vystoupáte až k Propyleje. Akropole leží na 116 m vysoké skále a z jejího cimbuří jsou nádherné výhledy na Městečko Lindos a nedalekou zátoku Sv. Pavla.

čti článek: LINDOS – ANTICKÁ PAMÁTKA OSTROVA RHODOS – SEN O EGEJSKÉM RÁJI

 

 

Rhodos – Staré město

Město Rhodos bylo založeno v roce 408 př. n. l., k jeho založení se rozhodly spojit tři městské státy na ostrově Rhodos – LindosKamiros a Ialyssos – aby tak posílily své postavení vůči Athénám. Jako každé antické sídlo, tak i město Rhodos mělo svoji Akropoli. Původně prostorné místo plné zeleně a parků dnes nabízí k shlédnutí artefakty Chrámu Athena Polias, částečně dochovaný Apollonův chrám. Pod ním leží opravený původní Ancient Stadium a nově zrekonstruované antické divadlo Odeon. Toto mystické místo je dnes také známo pod názvem Monte Smith, podle anglického Napoleónova admirála W.S.Smitha. Doporučujeme návštěvu tohoto místa brzy dopoledne, jen tak si můžete vychutnat klidnou atmosféru tohoto místa bez davů turistů. Kousek pod Akropolí je prostorné parkoviště, kde můžete nechat svoje přibližovadlo a po prohlídce Akropole dále pokračovat pěšky do Starého města. Vyhnete se tak problémům s hledáním parkování přímo ve Rhodu.

čti článek: Opevnění Starého města Rhodos Town

 

rhodos mapa mesta
Rhodos – mapa města

Rhódský kolos – jeden ze sedmi divů starověkého světa

Jeden ze Sedmi divů starověkého světa, Kolos Rhodský byl podle pověsti vztyčen roku 292 př. n. l. v přístavu Mandraki. Práce na 32 m vysoké soše boha Slunce Hélia údajně trvaly 12 let a bylo použito 9 tun bronzu a stříbra. Dnes na místě vjezdu do přístavu, údajném umístění Kolose Rhodského, stojí pilíře s laní (Elina) a jelenem (Elafos), symboly Rhodu. Přímo na místě si pak uvědomíte nepoměr mezi údajnou výškou Kolose a šíří vjezdu do přístavu… Po celou dobu existence Rhodosu městem procházela historie, například Nový zákon zmiňuje přítomnost apoštola Pavla na své třetí misijní cestě. V různých vlnách město budovali, plenili a znovu z prachu zapomnění pozvedávali Římané, Osmánci či Johanité.

Palác velmistrů

Na několika málo hektarech zastavěné plochy tak máte možnost spatřit pozůstatky vlivu všech kultur a náboženských vlivů, jenž se přes Rhodos během věků přehnaly. Počínaje minarety a hřbitovy, přes židovské modlitebny, konče Palácem velmistrů a Rytířským špitálem. Každá z kolébek světového náboženství ve Rhodu zanechala hlubokou jizvu… Není možné během jedné, byť celodenní, návštěvy Starého města poznat jeho historii. Dnes je město Rhodos v plné míře živé z turistického ruchu, takže na vás z každého zákoutí juká krámek s cetkami, tavernička nebo žebrající děti…

 

Výlety na Rhodosu

Tak rozlehlý ostrov jako je Rhodos samozřejmě nabízí kromě relaxu na plážích a bujaré zábavy v nepřeberném množství nočních klubů a taveren také možnost poznávacích pěších tůr a výletů. Není nikdy na škodu zapůjčit oře, vyrazit na objevné výpravy a shodit tak kila nabytá vymetáním švédských stolů a taveren.

Kalithea Springs

Spíše než výlet je návštěva těchto lázní relax.  Blahodárné účinky pramenů vyvěrajících u Kallithea Springs byly známy od dob starověkého Řecka a své neduhy si tady léčili už i Dórové. Například artritidu, úplavici, astma, střevní problémy a další. Dnes tu návštěvníci Rhodu vyhledávají spíše posezení v taverně a poležení pod slunečníky na březích minipláže uvnitř areálu. No a pokud máte s kým, můžete si tu říci i své romantické NE…

čti článek: KALITHEA SPRINGS – NOBLESNÍ KRÁLOVNA EGEJSKÝCH PLÁŽÍ

 

Údolí motýlů

Asi nejméně náročná je prohlídka vyhlášeného Údolí motýlů (Butterfly Valley Park). Kdysi strmé a těžko přístupné údolí v zalesněné krajině, na jehož dně zurčí nikdy nevysychající bystřina, dnes nabízí pohodlnou vyhlídkovou trasu v místě zrodu motýlka rodu Panaxia. Motýl (tedy spíše můra) je to docela nenápadný, vyhledávající vlhká místa nutná k rozmnožení. Místa nutná ke zrození potomstva, živícího se na místní vegetaci planiky a ambroně. Nejlepší období pro návštěvu údolí je červenec, je ale nutné se k motýlkům chovat ohleduplně a nijak je nerušit v jejich bohulibé rozmnožovací náladě. Procházka Údolím motýlů a zpět vám i s posezením v taverně na konci trasy zabere asi 3 hodiny.

 

Sedm pramenů

Tento výlet už může být trochu náročnější, zvlášť když se k Sedmi pramenům (Seven Springs) vydáte pěšky od křižovatky k Tsambika beach. Prašná cesta vede z větší části zalesněnou krajinou a společnost vám budou dělat početná stádečka koz. U sedmi pramenů vás pak přivítá příjemná taverna s posezením uprostřed zeleně a svěží bystřina napájená vodou právě ze sedmi pramenů. Největší atrakcí Sedmi pramenů (kromě všudypřítomných pávů, hus a kachen) je dobrodružná cesta vodním tunelem, ve kterém se budete brodit po kotníky ve vodě v naprosté tmě. Na konci tunelu cesta pokračuje procházkou údolím s jezírky až k vysokému splavu s jezírkem pod ním. Celý trip od Kolympie k Sedmi pramenům a zpět je dlouhý asi 9 km.

 

Profitís Ilias – Villa de Vecchi

Při středně náročném tripu k Proroku Eliáši od vesnice Salakos překonáte výškový rozdíl 450 metrů procházkou po stezce klikatící se po strmém svahu, nabízející nádherné výhledy do hlubin pod vámi. Pěšina vás dovede zalesněným svahem ke zrenovovanému a znovu zprovozněnému hotelu Elafos na kopci Profitís Ilias. Hotel postavili v r. 1929 Italové a dodnes si udržel „prvorepublikový“ glanz té doby. Dejte si báječné kafčo a zrmzku a pokračujte stezkou nad hotelem Elafos k Villa de Vecchi, známé i pod názvem Mussoliniho vila. Tato vila, původně vystavěná jako místo pro odpočinek Il Duceho, od konce války chátrá a je ponechaná na pospas přírodě. Celková délka tripu k Profitís Ilias a zpět k autu je asi 9 km a stezka je dobře značená červenými puntíky.

čti článek: VILLA DE VECCHI – MUSSOLINIHO VILA NA OSTROVĚ RHODOS

 

Vouria Valley trip

Na tomto výletě máte jedinečnou příležitost poznat divokou přírodu Rhodosu. Cesta začíná pod hradem Kritinia a z větší části vede po strmém a zarostlém svahu údolí Vouria. Stezka, opět značena červenými body, je poměrně zarostlá (dlouhé nohavice a pevná obuv je podmínkou), hlavně v její nejnižší části. Na konci stezky vás ale čeká překrásná divoká pláž, na jejímž břehu leží antické artefakty neznámého původu… Pokud půjdete dále po prašné lesní cestě vedoucí k pláži druhou stranou od vesnice Kritinia, najdete tu spoustu nádherných zálivů s plážičkami. Na některých z nich divoce kempují a rybaří takoví romantici jako vy. Celková doba výletu může být i s koupáním a šmejděním po hradě Kritinia třeba i 6 hodin, takže dostatek vody je nutností.

Všeobecně pak platí, že na jakýkoliv výlet mimo dosah zdrojů tekutin je nutností si sebou nést dostatečnou zásobu vody na cestu tam i zpět. Dobré je zamotat vychlazenou nebo zmraženou vodu do froté ručníku, po 4 hodinách v 50 stupních led povolí a vychlazená voda přijde vhod. Vezměte si sebou samozřejmě i nějaké to občerstvení které vydrží v poledním vedru. Pokrývka hlavy, pevná obuv jsou nutností, trekové hole výhodou.

Doprava na Rhodos

Rhodos je natolik rozlehlý ostrov, že zapůjčení nějakého samohybu je téměř nutností. Nepřeberné množství autopůjčoven se snoubí s velice hustou sítí čerpacích stanic a zaručí vám tak pohodlné cestování za krásami ostrova. Silnice na Rhodu jsou velmi kvalitní, jižní magistrála nese hrdý název dálnice. Je dvouproudová v každém směru až k Lindosu, ale plynulá jízda je rozkouskována častými křižovatkami se semafory. Dále na západ je vystřídají kruhové objezdy se stopkami na vjezdu. Severní magistrála je klasická silnice s kvalitním povrchem, jsou tu ale častá rychlostní omezení. Vzhledem k rozlehlosti ostrova doporučujeme navigaci GPS. I síť místních komunikací jsou převážně kvalitní silnice. Pouze na úplném jihu poblíž poloostrova Prasonisi se k divokým plážím dostanete pouze po prašných cestách. Na ostrově je také velmi dobrá síť autobusové dopravy.  Z větších turistických center na jihu je možné využít i lodní dopravu k vyhlášeným plážím.

Ubytování na ostrově Rhodos

Inspirovali jsme Tě k výletu? Klikni do mapy, zazoomuj a bookni si nejbližší a nejlepší ubytování na Rhodosu přes Řecko nás baví. Rezervací služeb přes náš web, podpoříš náš projekt. Děkujeme!

Booking.com
5 1 hodnocení
Article Rating
Upozornit mě
Upozornit na
guest
6 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jitka
Jitka
11/01/2017 23:43

Krásný článek a fotky! Děkuji – patřím mezi lidi, kterým jejich prohlížení i vzpomínky na dovolenou na tomto krásném ostrově pomáhají přežít letošní třeskuté mrazy… :-)

Iveta Hozová
Iveta Hozová
03/01/2017 16:22

Díky za super článek,fotky i videa…letos se s rodinou chystáme na Rhodos a tímto jsme se dost“natěšili“.Láká mě to množství nádherných památek a kouzelné pláže…..a další ochutnávka řeckých jídel.

Alice Jirošová
Alice Jirošová
02/01/2017 21:22

Přiznám se, Rhodos mě zatím moc nelákal, uvažovali jsme o něm chvíli vloni, ale je vidět, že je tam cosi ke koukání, až na to množství lidí, to dere nervíky a to nejsme zase na to úplné ticho. Článek je, Láďo, moc hezký, doplněný krásnými fotečkami, prolézli jste toho na Rhodosu opravdu hodně….super….:-)

TYDRA
TYDRA
02/01/2017 19:10

Tak to si trochu dovolím o tom světostranství polemizovat, Hani. Vzhledem k tomu, že leží na východní straně jižního pobřeží, jsou na jihovýchodě ostrova.

Hana M.
Hana M.
Odpovědět na  TYDRA
02/01/2017 20:12

tak to jsem zase o něco chytřejší – že pobřeží, které jsem doposud považovala za východní , je vlastně jižní :-)
ok, tak jsme to aspoň ujasnili :-) :-)

Hana M.
Hana M.
02/01/2017 18:43

Pěkný článek Láďo a krásné fotky… jen Faliraki a Afantou beach bych řekla , že jsou spíš na severovýchodě než na jihovýchodě :-)

6
0
Máte jinou zkušenost či aktuální info? Napište nám komentář.x