fbpx

Navigace ViewRanger – Návod pro vytváření a sledování turistických tras

14

Autor článku:

Nabídka delegáta na organizovanou projížďku po destinaci? Kdepak! Individuální turistika v Řecku je to pravé ořechové, ale je nutné se na takovou vymoženost dostatečně dobře připravit a vybavit. Zakoupením a nainstalováním elektronické mapy v aplikaci ViewRanger (viz náš úvodní článek o aplikaci) se vám ohromně rozšiřují možností využívání mapy, jednak se můžete stát vlastním pánem zamýšlených výletů tím, že si je sami vytvoříte pomocí GPS bodů na podkladu a také možností využívat trasy jiných uživatelů, kteří své trasy reálně vyzkoušeli a poskytují je veřejně ke stažení pro ostatní účastníky aplikace. Takto vytvořené trasy si pak promítáte v mobilu na podkladě zvolené mapy a máte tak okamžitou představu o své poloze na trase, jakou vzdálenost trasy jste již urazili, kolik vám ještě zbývá do cíle, jaké převýšení zdoláváte…

Naše doporučení: Na celodenních, či několikadenních výletech, bude váš mobil soustavným používáním neskutečně hladový, je tedy na místě pořídit si dostatečně silnou Powerbanku.

ukázka vytvořené trasy k pláži Kokkinokastro (ostrov Alonnisos). K prohlížení jednotlivých detailů na mapě je nutná registrace / přihlášení na ViewRanger.COM

celý výlet si můžete dokonce uložit do PDF a vytisknout sebou do Řecka! Do textu si tak můžete dát různé fotky a popisky. Kliknutím na obrázek níže, stáhnete zmiňovanou trasu z Alonnisosu v PDF…

viewranger_tisk
náhled trasy v PDF (verze pro tisk)

Vytváření trasy pro App ViewRanger v PC

Jste připraveni na tvorbu své první řecké trasy?
Dobrá, jdeme na to…

 • 01 – Po přihlášení do svého účtu VR se dostanete na stránku s nabídkami, klikněte na odkaz Create a new Route v pravém sloupci.
 • 02 – Otevře se vám okno s mapou.
 • 03 – Mapu si tažením v okně posunete na libovolné místo na planetě nad místo plánované trasy a podle potřeby si ji kolečkem myši přiblížíte či oddálíte.
 • 04 – V pravém horním rohu si nastavte typ mapy, na které chcete svoji trasu vytvářet, např. Google Hybrid.
 • 05 – Mapa se vám změní podle volby. Ještě je nutno nastavit generování typu trasy (pěšky, kolmo nebo autem), tuto volbu nastavíte také v pravém horním rohu mapy.

  Přibližte si místo na mapě tak, aby jste měli přehled o celé plánované trase (podle potřeby si během plánování si pak můžete podle libosti mapu přiblížit či posunout kvůli detailu).
 • 06 – kliknutím do zamýšleného Startu trasy vnesete do mapy počáteční bod se zeleným terčem.
 • 07 – trasu vytváříte klikáním dalších bodů na zamýšlené trase. Pokud se ukliknete, vraťte se o krok zpět pomocí tlačítka Undo (zpětná šipka) – takhle se můžete vracet třeba až zpátky na start.
 • 08 – postupným klikáním bodů si naplánujete trasu (zanesete GPS body) až k cílovému bodu značenému červeným terčem. Zkuste na začátku vytváření trasy propojit startovní bod z bodem cílovým – pokud je trasa aplikaci známá, vygeneruje trasu automaticky. Poté je možno body takto vygenerované trasy libovolně posunovat (mezi dvěma plnými body je vždy jeden poloprůhledný, pokud na něj kliknete, stane se z něj plnohodnotný bod, který můžete poté posunout do boku. To je výhodné, pokud potřebujete uprostřed naplánované trasy vytvořit odbočku). Téměř vždy je tento způsob možný při plánování cesty po silnici, tedy po volbě by car.

  Do jednotlivých bodů na trase lze vkládat informace – obrázky, psaný text, upozornění na odbočku či zajímavé místo na trase. Při samotném výletu pak při přiblížení se k takto editovanému bodu aplikace oznámí signálem, že jste u tohoto bodu a na mobilu se objeví vámi zadané informace (obrázky se vám zobrazí pokud budete on-line, text i pokud budete off-line).
 • 09 klikněte na terč nad bodem, objeví se štítek s tužkou a košem (tužka je editace, koš smazání bodu. Stisknutím koše můžeme mazat body uprostřed trasy!).
 • 10 – vyskočí na vás tabulka, do které zanesete název bodu (Name:), můžete vložit hlavní obrázek bodu (Summary image), v sekci Description pak můžete vložit jakýkoliv text, odkazy na stránky a sekundární obrázky k textu – ty vložíte kliknutím na ikonu stromku, následným výběrem obrázku v PC a vložením (Insert) do okna editace.
 • 11 – vyberte z nabídky odpovídající ikonu bodu a editaci uložte (Save).
 • 12 – objeví se informace o ukládání.
 • 13 – vaše editace bodu byla úspěšně uložena.
 • 14 – Nyní zadejte hlavní informace k celé trase. Po stisknutí tlačítka Route information na liště na vás vyskočí tabulka pro zadání základních údajů o trase. Vkládání údajů je podobné jako editace bodů, tady je navíc nutno zvolit, jestli bude tato trasa pouze pro vaše soukromé užívání (Private), (nikomu jinému se na mobilu nezobrazí), nebo veřejná (Published). Doporučuji trasu v této fázi příprav uložit jako soukromou, nebudete přeci nabízet nevyzkoušenou trasu… Informace v tabulce uložte.
 • 15 – objeví se informace o ukládání.
 • 16 – Nyní je nutno celý váš výtvor uložit. Klikněte na ikonu Save na horní liště.
 • 17 – Zavřete okno pro vytváření trasy a vraťte se na stránku s vaším účtem. Zde klikněte na odkaz View all/edit v seznamu Routes. Tím se dostanete do seznamu vámi naplánovaných a uložených tras.
 • 18 – V seznamu si najdete aktuální plánovanou trasu. Klikem na ikonu editace se dostanete do okna pro editaci celé trasy (předchozí kapitoly), kliknutím na ikonu koše celou trasu odstraníte. Kliknutím na Název trasy se dostanete do okna s Informacemi o trase v jednom balíčku.
 • 19 – V informativním okně je mapa trasy (i zde si můžete měnit typ mapy podle libosti), délka trasy, převýšení atd… V tomto okně není možno trasu editovat, je možno ji ale vytisknout, nebo uložit jako pdf a tuto informaci pak poskytnout svým známým, aniž by museli trasu otevírat ve ViewRanger.

Přenesení trasy vytvořené v PC do aplikace ViewRanger v mobilu a její používání v terénu

 • 20 – Připojte mobil k síti nebo datům a otevřete v mobilu apku ViewRanger.
 • 21 – Stiskněte v nabídkové liště vpravo nahoře tři tečky, vyskočí nabídková tabulka – zvolte Synchronize Content.
 • 22 – Aplikace VR v mobilu se bleskově sesynchronizuje se stránkami VR a začnou se vám stahovat vaše nové trasy (i změny provedené na již uložených trasách) vytvořené v PC.
 • 23 – Synchronizace webu a app proběhla v pořádku.

  Vytvořená trasa je tedy v mobilu a v dalších kapitolách si popíšeme, jak tuto trasu efektivně využívat v terénu.
 • 24 – Ve vašem profilu (ikona obrysu hlavy) v apce si najděte v sekci ROUTES vámi vytvořenou trasu a klikněte na ni.
 • 25 – trasa se vám otevře v celém okně i se všemi informacemi vloženými do trasy v PC. Klikněte na tři tečky v pravém horním rohu…
 • 26 – z nabídky zvolte Show on map. Tímto se vám trasa promítne na vámi zvolené mapě v mobilu…
 • 27 – zobrazená trasa se jeví jako modrá linka na mapě (v tomto případě na free Opencyclemap), kolečka na trase jsou body, které jste zadali v PC, šipky značí směr trasy. Pro další práci s trasou klikněte na modrou linku trasy (pokud přitom trefíte i nějaký bod, zeptá se vás apka, jestli chcete info o trase, nebo tom konkrétním bodu. Totéž nastane, pokud se vám v tom daném místě protínají dvě různé trasy, pak se vás apka opět zeptá, co chcete zvýraznit)
 • 28 – po nakliknutí trasy se linka změní na červenou a vyskočí nabídková lišta pro práci s trasou. Trasa je aktivní a připravena plnit vaše požadavky…
 • 29 – po nakliknutí editovaného bodu se vám změní název trasy na název editovaného bodu a po kliku na ikonu Details se vám otevře editace bodu v novém okně.
 • 30 – okno s editovanými informacemi po nakliknutí Detailu bodu, najdete zde GPS souřadnice bodu, vložené obrázky a text a při posunování okna dolů i další detaily. Zpět do okna s trasou se dostanete tlačítkem zpět na mobilu. Po kliku mimo trasu se nabídková lišta trasy schová a objeví se hlavní lišta.
 • 31 – podkladovou mapu si můžete změnit v hlavní nabídce (po nakliknutí tří teček v horním rohu se rozbalí nabídka – zvolte odkaz My Maps s ikonou mapy hned nahoře). Sbírku zakoupených map si můžete doplnit v MAP SHOP free mapami (celé Řecko, OpenCycleMap a Open Street Map – při ukládání si vybraný úsek můžete pojmenovat před uložením dle libosti). Zvolíme tedy zakoupenou turistickou Terrain mapu Rhodu.
 • 32 – nabídka mapy se otevře v novém okně i s detaily. Pro otevření mapy klikněte na Open Map
 • 33 – Mapa se vám otevře v okně se symbolem mapy. Pokud jsou pro danou oblast k dispozici vložené veřejné trasy, uvidíte na mapě symboly s nabídkou. A samozřejmě i ty vámi vyšlapané a zveřejněné veřejné trasy. Pokud na takový symbol kliknete, zobrazí se vám trasa a pokud je free a vy ji vložíte do mapy, budete ji moci používat. Toto je ta nejlepší strategie ViewRanger komunity stejných bláznů jako jste vy. Nás však v tomto okamžiku zajímá vámi vytvořená trasa, přibližte si trasu na nově vložené mapě.
 • 34 – Vaše trasa je nyní na podkladu elektronické turistické Terrain mapy – je to ta stejná jako papírová, kterou by jste jinak rozbalovali při každém zaváhání a stejně by jste jen odhadovali, kdeže to sakra vlastně stojíte…
 • 35 – pokud chcete trasu na mapě skrýt (nikoliv odstranit), naklikněte trasu, ta se změní na červenou, na liště naklikněte tři tečky More, nabídka se posune a vy nyní naklikněte Hide. Trasa se skryje.
 • 36 – Mapa je nyní prázdná a pokud budete chtít trasu opět zviditelnit, pokračujte podle bodů 24 – 26 tohoto návodu.

Plánování a vytváření turistických tras o vánočním čase v teploučku vašeho domova, s decánkem bílého ve stopce – to je parádička. Tam v terénu, uprostřed pustiny a skal, pouze pod dohledem Velkého Bratra zodpovědného za GPS, tam to oceníte.
V další kapitole se naučíme nahrávat a ukládat vaše plánované (i ty neplánované) trasy do vaší appky a následné vložení na web VR.

Úvodní článek k mapám Terrain a aplikaci ViewRanger:

Turistické mapy a navigace

Další podrobné návody k aplikaci ViewRanger:

Návod na nahrávání turistických tras do mobilu a použití v terénu (2. část)

Návod na zveřejnění nahrané trasy pro ostatní uživatele (3. část