fbpx

Navigace ViewRanger – Návod na nahrávání turistických tras do mobilu a použití v terénu (2. část)

NÁHLED

 

Autor článku:

Letadlo dosedlo, kufry jsou nakopány pod postel, dokonce i auto už stojí před apartmánem – ale hlavně – Smartík je plný plánovaných tras a chvěje se nedočkavostí být nám nápomocen s realizací našich snů… V předchozí kapitole Navigace ViewRanger – Návod pro vytváření a sledování turistických tras jsme se naučili vytvářet trasy v teple domova na PC, dnes tyto hodiny usilovného, ale krásného plánování zúročíme v terénu.

Ukázka trasy nahrané při treku na ostrově Rhodos

Celý nahraný trek si můžete uložit do PDF.
track-nahravka-pdf-nahled


Live nahrávání trasy do App ViewRanger ve vašem Smartfone

 • 01- Propoj pupeční šňůrou smartíka s autíčkem kvůli napájení a jdeme na to! Vlož na podkladovou mapu trasu By car k našemu cíli a spusť reálné nahrávání této trasy pro budoucí generace. Nejdříve aktivuj v mobilu apku ViewRanger (nezapomeň v mobilu aktivovat GPS!) Aplikace ViewRanger tě k cíli dovede spolehlivě i off- line!!!
 • 02 – V menu si navol a aktivuj mapu, na které chceš naplánovanou trasu sledovat.
 • 03 – V Osobním profilu (profil hlavy)si najdi na stránce ROUTES potřebnou trasu.
 • 04 – Stisknutím 3 teček v pravém rohu aktivuji menu trasy.
 • 05 – Zvol Show On Map.
 • 06 – Zvolená trasa se promítne na podklad mapy. Kliknutím na trasu se aktivuje menu a trasa zčervená.
 • 07 – A včil to začíná: stisknutím kompasu uprostřed dole se aktivuje GPS apky, po chvíli si tě Velký Bratr vyhledá a červeným křížem uprostřed červeného kruhu ti oznamuje tvoji polohu na mapě. Jakmile se uvedeš do pohybu, tak ve směru pohybu vystřelí šipka. Čím rychleji se pohybuješ, tím je šipka delší.
 • 08 – Reálné nahrávání trasy můžeš aktivovat dvěma způsoby: a) stiskni Modrý terč New vpravo dole, vyskočí tabulka – stiskni symbol s kompasem Follow. b) stiskni v menu trasy vlevo nahoře šipku Follow route. Od tohoto okamžiku zaznamenává apka každý tvůj pohyb a rychlost, každý metr převýšení a čas vykreslí do krásných grafů na časové ose trasy.
 • 09 – Na podkladu mapy se objeví terč Trip time s odpočtem.
 • 10 – Kliknutím na terč Trip time se dostaneš do menu nahrávání. Důvěrně známá tlačítka fungují jako obvykle, můžeš tedy nahrávání pozastavit nebo úplně stopnout. Je dobré nastavit profil trasy stisknutím spodního levého tlačítka s turistou Walking. Vyskočí menu Select activity type.
 • 11 – V menu Select activity type nastav profil trasy. Po nastavení se proklikej zpět na mapu s trasou. Nahoře vpravo je zelený terč se zámkem, klikem na něj se zámek otevře. Vším tím klikáním se ti možná deaktivoval kompas, klikni tedy na kompas aby tě našlo GPS. Pokud je trasa modrá, klikni i na ni a tím aktivuješ její menu na liště nahoře. Můžeš vyrazit a klidně aplikaci upozaď, nahrávání probíhá dál. Kdykoliv si pak můžeš aplikaci znovu hodit na displej a mrknout, jestli se držíš trasy. Pokud jsi při přípravě trasy vložil do nějakých bodů informace, tak po přiblížení se k tomuto bodu ti apka podá zprávu a na displeji se ti objeví vložené informace (obrázky pouze pokud jsi on-line, text i off-line).
 • 12 – Jsi na konci trasy a znovu si otevři klikem na Trip time menu nahrávání a nahrávání stopni klasicky černým čtverečkem.
 • 13 – Po zastavení nahrávání vyskočí tabulka Save Track pro uložení trasy.
 • 14 – Název trasy můžeš ponechat jak jej apka nabídla, doporučuji ale vyeditovat název trasy podle sebe (klikni do pole s názvem). Po editaci trasu ulož Save.
 • 15 – Uloženou trasu najdeš v Osobním profilu v záložce TRACKS a po jejím otevření (kliknutím na mapku trasy) se ti zobrazí všechny nahrané údaje.
 • 16 – Další tlačítko na podkladu mapy je vlevo dole zelený terčík Options.
 • 17 – Po nakliknutí tlačítka vyskočí menu nastavení s nabídkou např. map a jejich nákupu, sledování přátel v terénu, aktivaci GPS atd… kdo si rád vyhraje, tak tady má možnost se vyblbnout, životně důležité ale toto tlačítko není…
 • 18 – Vraťme se chvíli k menu nahrávání. Všimni si, že kromě záložky RECORD jsou i záložky TRIP 1, NAVIGATION, TRIP 3
 • 19 – Záložka TRIP 1 ti nabídne zajímavé časové údaje o trase včetně kilometráže.
 • 20 – ) NAVIGATION obsahuje mimo jiné kompas.
 • 21 – TRIP 3 ti kromě přesného času svítání, poledne a západu slunce v dané destinaci nabídne zajímavý tempomat (Pace) a graf tvojí rychlosti. Tady jsi lehce podprůměrný…
 • 22 – …tady jsi přidal…
 • 23 – …pauza… je toho dost na vyzkoušení, ale hlavně se nezapomeňte kochat přírodou, pane doktore…
 • 24 – Jsme zpátky u naší oblíbené trasy od Kritinias Castle kaňonem Vouria. Trasu jsi si v teple domova naplánoval (viz. kapitola Návod pro vytváření a sledování turistických tras) a před malým momentem jsi típl nahrávání trasy a nahrávku uložil do složky TRACKS. Podívejme se spolu, co nám tato nahrávka po nakliknutí nabídne:
 • 25 – Nahoře vidíme náhled trasy na podkladě mapy a pod náhledem souhrn naměřených dat: datum výletu společně s časy startu a cíle, výškové převýšení, délku trasy atd…
 • 26 – Naklikni náhled trasy a mapa se ti rozbalí na celý displej. Dole je malý posuvníček, který je provázaný s modrým bodem na Startu na mapě (zatím je na ukazateli Startu trasy samá nula…)
 • 27 – Celou trasu si nyní můžeš znovu virtuálně projít. Posuvníčkem ovládáš modrý bod na mapě a zároveň se ti ukazuje čas a km v daném místě trasy. Klikni na mapu a ta se opět zmenší.
 • 28 – Klikem na záložku GRAPHS se ti ukáže graf rychlosti SPEED
 • 29 – …nebo převýšení HEIGHT trasy. Nyní klikni na trojtečku vpravo nahoře.
 • 30 – Z nabídky vyber Show All Tracks.
 • 31 – Tvoje potem a škrábanci vykoupená trasa se zobrazí na podkladu zvolené mapy.
 • 32 – Pokud podržíš prst na displeji déle, horní lišta Hlavního menu a terče New a Options se schovají a na displeji zůstane pouze mapa s trasou. Klikem na mapu se pak Hlavní menu opět vrátí.
 • 33 – Klikem na trasu vyskočí Menu trasy a trasa zčervená – je připravena plnit tvé přání.
 • 34 – Například Editace.
 • 35 – V Editaci můžeš změnit název a barvu trasy
 • 36 – Při maximálním přiblížení zjistíš, že GPS věrně a poctivě zaznamenalo každý tvůj pohyb – tedy i ten moment, kdy jsi se šel podívat, cože je to za tou zatáčkou, ba i vyčůrání za olivovníkem… Trasu zavřeš stiskem tlačítka Hide v Menu trasy.
 • 37 – Po připojení mobilu na wi-fi nebo data sesynchronizuj účet na mobilu s webovou stránkou ViewRanger a trasa se přenese do tvého účtu na webu.
 • 38 – Po editaci takto nahrané trasy v komplu a následném povolení veřejné publikace se tato trasa objeví v nabídce tras ( ikona ROUTES vlevo nahoře v Hlavním menu) v dané lokalitě… Stejně tak můžeš i ty využívat free nabídku veřejně publikovaných tras ostatních ViewRangerů
 • 39 – Nahrávat můžeš samozřejmě i trasy nepřipravené, takříkajíc navostro. Po nakliknutí Modrého terče New vyber ikonu Record a budiž je započato. Dále pokračuješ dle předchozích kroků.
 • 40 – Další vychytávkou terče New je Add POI pont, vynikající pomůcka při následném vzpomínání u editace trasy v komplu (sakra, kde vlastně ta vyhlídka byla?). Společně s pořízeným snímkem ve stejnou chvíli tak máte kompletní podklady pro editaci trasy. Stisknutím povelu Add POI v terči New ti vyskočí editační tabulka s datem a časem pořízení POI bodu.
 • 41 – Klikem do řádku s daty aktivuješ klávesnici a můžeš název POI bodu změnit, poté pouvrď OK
 • 42 – Po potvrzení se ti POI bod ukáže na mapě společně s ikonou posunu (čtyři červené trojúhelníky do kruhu). Tažením posuvníku po mapě umístíš bod na požadované místo. Polohu potvrď klikem na ikonu Done.
 • 43 – Po potvrzení polohy POI bodu vyskočí nahoře Menu tohoto POI.
 • 44 – Klikem na ikonu Edit vyskočí nabídka, ve které můžeš bod zrušit Delete, můžeš bod přesunout po nakliknutí Move point, nebo můžeš bod editovat nakliknutím Properties.
 • 45 – Můžeš dodatečně změnit název bodu nebo změnit ikonu bodu.
 • 46 – Ikonu změníš nakliknutím pole Icon a máš na výběr z velkého množství ikonek – prostě se můžeš večer u flašky vyřádit.
 • 47 – Nakliknutím Details v Menu bodu se ti zobrazí GPS POI bodu a další info.
  POI bod se ti zobrazuje pouze v mobilu, nepromítá se do uložené trasy.

Tak… máme nahrávku právě absolvované trasy uloženou v mobilu i na svém účtu ViewRanger a v následující kapitole se naučíme takto nahranou trasu editovat a vyšleme ji do světa.

Úvodní článek k mapám Terrain a aplikaci ViewRanger:

Turistické mapy a navigace

Další podrobné návody k aplikaci ViewRanger:

Návod pro vytváření a sledování turistických tras (1. část)

Návod na zveřejnění nahrané trasy pro ostatní uživatele (3. část)