fbpx

Navigace ViewRanger – Návod na zveřejnění nahrané trasy pro ostatní uživatele (3. část)

nahled-3-cast

Autor článku: TYDRA

Námi naplánovaná trasa byla úspěšně prošlápnuta, live nahrána do smartphone přímo v terénu a synchronizací obou účtů uložena na webu ViewRanger. No a teď, opět v teple domova, přichází ta správná chvíle tuto surovou trasu trochu vyšperkovat svými fotečkami a postřehy. A šup s ní do světa…

Ukázka trasy nahrané live do smartphone a editované v PC (ostrov Rhodos)

Takto editovanou Cestu si můžete uložit do PDF.
nahled-na-pdf


Editace live nahrávky trasy ViewRanger v PC

 • 01 – Přihlas se do svého účtu na ViewRanger a ve složce My created content otevři stránku Tracks. Tím se dostaneš ke všem trasám nahraným pomocí apky VR ve smartfonu.
 • 02 – Každý řádek s trasou nese základní údaje o nahrávce: datum pořízení nahrávky, délku trasy, kategorii trasy název trasy tak, jak jsi ji zadal před uložením, možnost sdílení této trasy na sockách a ikony koše a editace. Nás momentálně zajímá základní editace, tedy spíše úprava údajů vložených před, při a po nahrávání v terénu. Vyhledej trasu kterou chceš upravit a zmáčkni Ikonu s tužkou.
 • 03 – Vyskočí Editační tabulka, ve které můžeš opravit či doplnit základní údaje o trase. Změny ulož pomocí Update.
 • 04 – Vrátíš se nazpět do seznamů Tracku. Do menu samotné trasy se dostaneš klikem na Název trasy. Menu trasy se otevře v samostatném okně, můžeš tedy dále souběžně používat svůj účet ViewRanger.
 • 05 – Tímto ses dostal do hlavního menu tebou nahraného Tracku. Zde si můžeš prohlédnout údaje trasy uvedené do podrobností, včetně grafů rychlosti, času a výškového převýšení. Trasa se ti zobrazuje na podkladě, na kterém jsi ji nahrával do smartíku.
 • 06 – V pravém horním rohu je důvěrně známý seznam podkladových map, překlikni si třeba na Google Hybrid pro lepší připomenutí trasy. Pod mapou s trasou najdeš posuvník se zeleným a červeným terčem (podobně jako pod trasou v apce v mobilu).
 • 07 – A podobně jako v mobilu si můžeš posunováním terčů po lajně znovu projít virtuálně celou trasu. Pokud nad graf y namíříš kursor myši (neklikat), objeví se ti na trase černý terč, který se pohybuje podle toho, jak ručičku kurzoru posunuješ nad grafy a přitom se ti zobrazí hodiny, rychlost, urazená vzdálenost a převýšení v místě, kde kursor ukazuje.
 • 08 – Před ikonami socek na liště trasy je oválná ikona Menu. Jejím stiskem vyskočí mimo jiné nabídka na editaci treku (bod 03), nebo možnost Tisku trasy v pdf. Stiskni tuto nabídku.
 • 09 – Potvrď volbu tlačítkem Export.
 • 10 – Pdf trasy se otevře v samostatném okně. Mapu se základními údaji si ulož v pdf. Poté okno s pdf trasy zavři.
 • 11 – Po návratu do okna s Menu trasy stiskni opět nabídku Menu a zvol Create a route from this track.
 • 12 – Otevře se nové okno s tvojí nahranou trasou – tentokrát už zhruba vygenerovanou do jednotlivých bodů GPS na trase tebou zaznamenané. Rozhraní okna pro editaci tvojí trasy je totožné jako okno pro prvotní plánování trasy (viz první kapitola Navigace ViewRanger – Návod pro vytváření a sledování turistických tras ). Takto vygenerovaná trasa je opravdu velmi hrubá, ale díky možnosti množit a posunovat body (kliknutím na transparentní bod z něj vytvoříš regulerní plný bod GPS. Automaticky se ihned vytvoří další transparentní body mezi bodem předcházejícím a následujícím. A tak pořád dokola, dokud nebudeš se svojí editací spokojen).
 • 13 – Vpravo nahoře klikni do nabídky Route generation a nastav On Foot.
 • 14 – Opět vpravo nahoře klikni do Nabídky map a nastav třeba Google Hybrid.
 • 15 – Mapa se změnila a podle potřeby si mapu přibliž nebo oddal.
 • 16 – Klikni na terč nad bodem, objeví se štítek s tužkou a košem (tužka je editace, koš smazání bodu. Stisknutím koše můžeš mazat body uprostřed trasy!). Vyskočí tabulka, do které zanes název bodu (Name:), můžeš vložit hlavní obrázek bodu (Summary image).
 • 17 – V sekci Description pak můžeš vložit jakýkoliv text, odkazy na stránky a sekundární obrázky k textu – ty vložíš kliknutím na ikonu stromku, vyskočí tabulka pro výběr obrázku.
 • 18 – Vyber předem upravený obrázek (nevkládej obrázky v plném rozlišení, je dobré je přiměřeně zmenšit) a vlož klikem na Insert.
 • 19 – Vyber z nabídky odpovídající ikonu bodu a editaci ulož (Save).
 • 20 – Objeví se informace o ukládání.
 • 21 – Editace bodu byla úspěšně uložena.
 • 22 – Tvoje trasa je vyeditovaná – odstranil jsi všechny odbočky mimo trasu (chvilkové bloudění, úprk před nadrženým kozlem, čůrací zastávku…), důležité pointy jsou zaneseny i s fotkami a upozorněním, trasa je pěkně plynulá a ty jsi navýsost spokojen. Klikni tedy na ikonu Route information.
 • 23 – Nyní zadej hlavní informace k celé trase. Po stisknutí tlačítka Route information na liště vyskočí tabulka pro zadání základních údajů o trase. Vkládání údajů je podobné jako editace bodů, tady je navíc nutno zvolit, jestli bude tato trasa pouze pro tvé soukromé užívání (Private), (nikomu jinému se na mobilu nezobrazí), nebo veřejná. Teď je ta pravá chvíle uložit trasu jako (Published). A záleží jen na tobě, jestli daruješ světu svůj výtvor Free… Při ukládání PRVNÍ tebou takto vytvořené trasy budeš vyzván k založení Short Code. Tento kód s tebou bude putovat dále až do skonání tvého účtu, jen za ním bude naskakovat číselné pořadí tras tebou vytvořených. Takže trochu fantazie při vytváření tohoto kódu je namístě… Ulož Save.
 • 24 – Objeví se informace o ukládání. Ulož celý výtvor klikem na ikonu Save. Zavři okno Editace.
 • 25 – Na stránce se svým účtem a ve složce My created content otevři stránku Routes – otevře se v novém okně (Cesty jsou v náhledu seřazeny pěkně podle počtu stažení jinými účastníky – číslo značí, kolikrát byly staženy… tvoje snaha tedy nebyla marná).
 • 26 – Dostaneš se do složky s editovanými trasami. Jsou tu tvoje trasy plánované před výletem (já tyto trasy doporučuji smazat, přeci jen je to pouhý plán…) a skutečné, editované tebou prošlápnuté trasy. Tentokrát je u tebou editované trasy datum poslední provedené změny. Klikni na název trasy.
 • 27 – V novém okně vidíš plody svého snažení se všemi nahranými i vloženými údaji. Obligátní kliknutí na výběr mapy…
 • 28 – …vyber, jak jinak, Google Hybrid
 • 29 – …paráda… máme to tam. Trasa je pěkně viditelná i s důležitými body.
 • 30 – Pokud klikneme na námi vyznačený bod (Waypoint), ukážou se nám vlevo všechny do něj vložené údaje.
 • 31 – A opět máme možnost výběru v tlačítku Menu – zvolíme tedy Print as PDF
 • 32 – …nebo Generate QR code.
 • 33 – Pokud je mezi vámi ještě někdo, kdo neví, k čemu tato parádní věcička slouží: Načtením tohoto QR codu (třeba v publikovaném článku) pomocí tvého smartfone se hravě dostane každý k tvojí trase bez zbytečného okecávání. Vyber tedy typ kódu a vygeneruj…
 • 34 – Vygenerováno, ulož dle návodu… Zavři okno s editovanými trasami.
 • 35 – Jsi zpátky ve svém účtu a je nejvyšší čas projet si svoji aktivitu. Klikni tedy na tlačítko Visit my profile ve vidgetu My ViewRanger profile…
 • 36 – Hmmm… pěkně seřazeny… všechny tvoje aktivity… Pokud ve složce My routes klikneš na stránku Most popular routes, zjistíš všechny své Cesty, které byly staženy.
 • 37 – Vraťme se na chvíli k apce ve tvém smartphone. Po synchronizaci účtů na webu a v mobilu se načtou všechny editované Routes do mobilu. Klikni v Hlavním Menu na ikonu Search – Vyhledat.
 • 38 – V podmenu Search máš na výběr z několika možností, vepiš tedy do pole destinaci s tvými trasami.
 • 39 – Ve složce Discivery v Hlavním menu se ti na mapě ve zvolené destinaci ukážou ikony se všemi tvými trasami. Po kliknutí na ikonu trasy budeš vyzván k potvrzení a Route se ti v detailu zobrazí na podkladu mapy.
 • 40 – Na závěr si ukážeme další vychytávku ke sdílení tras komunity ViewRangerů. Šup zpátky do účtu na webu a ve složce What’s going on klikni na záložku Activity me/my routes. Zde je seznam všech účastníků, kteří si stáhli tvoje vložené Cesty. Dejme tomu, že zde najdeš účastníka stejné krevní skupinu a budeš chtít sledovat jeho aktivity. Zkopíruj tedy jeho Nick name…
 • 41 – …stiskni políčko Find users ve widgetu vpravo…
 • 42 – …a vlož Nick name hledaného účastníka do políčka Search for users.
 • 43 – Nick je vložen, potvrď stiskem Search.
 • 44 – Ukáže se nabídka všech účastníků s tímto Nick name. Pod každým nabídnutým účastníkem je ikona favourite s volbou pro zařazení tohoto účastníka mezi tvoje favority.
 • 45 – Pokud vybraného účastníka zařadíš mezi své favority, ukáže se ti potvrzení, že tebou zvolený účastník je nyní tvůj Author favourited.
 • 46 – Od nynějška můžeš na svém účtu sledovat ve složce What’s going on veškeré aktivity svého favorita v záložce Favourite autor’s activity. Klikni tedy na Nick tvého favorita…
 • 47 – Jediným klikem jsi se dostal do seznamu Tras a Cest tvého favorita uložených na webu ViewRanger. Mrkneme se tedy, jakou Route Zdenál naposledy prošlápnul…
 • 48 – A jsi se Zdeňkem na jeho pěkně vyeditované Cestě! Cesta se ti líbí a rád by jsi si ji uložili do svého Smartu. Uchop tedy mobil a…
 • 49 – …Synchronizací účtů se ti ve složce Můj profil (logo Hlavy) uloží do záložky FOLLOWERS všichni sledovaní Favorité.
 • 50 – Stiskni FOLLOWERS a hle – Zdenál jenjen čeká na tvůj klik…
 • 51 – Klikem na favorita se dostáváš do jeho nabídky TRACKS a ROUTES. Vyber si tedy pro tebe zajímavou Cestu a klikni na ni…
 • 52 – Na displeji nyní máš zvolenou Cestu s ikonou vybízející ukazováček ke stisknutí ikony pro stahování. Ale mimoto i další podobné Routes z této destinace – v tomto bodu jsou všichni ViewRouteři naprosto skvělí, nabízí ti vyzkoušené trasy přímo pod nos. Takže neváhej a klikni na náhled Cesty.
 • 53 – Na displeji se ti rozbalí Zdenálova Cesta i s podrobnostmi. Klikni tedy na ikonu Stahování…
 • 54 – …ROUTE se stahuje…
 • 55 – …A JE HOTOVO. Zdenálova ROUTE i se všemi podrobnostmi a detaily je ve tvém mobilu a můžeš ji následovat. Díky Zdeňku!
 • 56 – Přátelé, kamarádi – co jsem měl, to jsem dal. Tak tedy na závěr ještě malá rada, jak v mobilu upravit svůj profil. Na Backgroundu tvého profilu vidíš svoji fotečku, nick a docela vpravo tři tečky – po jejich stisku na tebe vyskočí nabídka na editaci – třeba na výměnu právě toho defaultního Backgroundu za pozadí nezaměnitelné s žádnou jinou Route, než s tou Tvojí

Na počátku naší lekce jsme si v první části Návod pro vytváření a sledování turistických tras ukázali, jak trasu naplánovat v pohodlí svého domova, ve druhé části Návod na nahrávání turistických tras do mobilu a použití v terénu zase jak naplánovanou trasu nahrát live do svého smartphone. Samozřejmě najdete i na stránkách ViewRanger Support pro začátečníky – příručku Začínáme – chceme vám ale tímto předat vlastní zkušenosti, takříkajíc „Z první ruky“. Redakce webu Řecko nás baví vám přeje hodně zábavy a potěšení při vašich plánovaných i neplánovaných toulkách Řeckem.